Toluén

Najčastejšie užívanou inhalačnou drogou na našom území je jednoznačne toluén, ktorý sa bežne používa ako rozpúšťadlo farieb a lakov. Je pravdepodobné, že najväčším lákadlom pri inhalovaní takejto drogy je jej cena. Dôkazom toho je, že výskyt drogovo závislých na prchavých látkach pozorujeme najmä v chudobných oblastiach Slovenska. Cena takejto plechovky je asi 5 eur. Toluén sa inhaluje, respektíve jeho výpary sa fetujú za pomoci igelitového vrecka. Pre zvýšenie jeho účinkovania sa niekedy „čuchá“ pod dekou.

Účinky prchavých látok sú navodenie eufórie, ale aj navodenie sluchových, či zrakových halucinácii a ilúzií, navodenie farebných snových zážitkov. Pred nástupom eufórie však nastupuje nevoľnosť, zvracanie a bolesť hlavy. Po chvíli nastupuje útlm, polospánok, mierna dezorientácia. Po všetkých ťažkostiach spomenutých vyššie dochádza k navodeniu eufórie. Človek nafetovaný toluénom môže stratiť počas stavu čuch, sluch, začne nezrozumiteľne rozprávať a nekoordinovane sa pohybuje. Pri vysokých dávkach sa môže objaviť dokonca až bezvedomie. Viditeľné príznaky na prchavých látkach sú typická zasnenosť závislého, jeho šatstvo a dych, ktorý má vôňu po prchavých látkach. Dlhodobé užívanie prchavých látok vedie k výsevu okolo úst a nosa. Tzv. feťáci mávajú nezmyselný smiech, zhoršenú výslovnosť a po užití látky rozšírené zornice. Dopady na závislých od toluénu sú ďaleko rozsiahlejšie ako len smrad po samotnom toluéne. Takýto typ agresívnej látky, ktorá sa dostáva inhalovaním skrátenou a priamou cestou k mozgu zanecháva devastačné, často nezvrátiteľné dopady na ľudskom organizme.

Jednoznačne je dokázane, že užívanie toluénu ničí pečeň, poškodzuje mozgovú kôru, dýchacie cesty a pľúca. Čo sa týka psychickej oblasti na nej si toluén tiež čo to zahrá. Závislí majú problém s pamäťou, celkovo sa ich osobnosť stáva otupenou. V mnohých prípadoch u užívateľov dochádza k citovým výlevom, bez príčiny plačú alebo sa smejú. Bez ohľadu na to ako veľmi sú prchavé látky nebezpečné, aké neodškriepiteľné devastačné účinky na organizmus majú, sú ešte stále pre mnohých pokušiteľom. Tak ako všetky iné drogy aj toluén v skutočnosti viac berie ako dáva. Je však obrovským problémom, že toluén je ľahko a legálne dostupný pre kohokoľvek, kto si ho príde zakúpiť do obchodu. Teda nie je nutná žiadna nelegálne cesta k jeho zaobstaraniu. Ďalším lákadlom je určite jeho nízka cena. Najčastejším užívateľmi toluénu sú deti a mladistvý. Toluén je istotne jednou z najnebezpečnejších drog vôbec, už aplikácia prvej drogy môže byť smrteľná. A to z dôvodu neschopnosti a nemožnosti si zmerať dávku, ktorá je dostatočná. Keď jedinec začne „čuchať“ toluén postupne dochádza k zakaľovaniu vedomia. Pokiaľ človek pokračuje povedzme napríklad pod dekou, postupným dávkovaním drogy človek zaspáva, upadne do bezvedomia a tak dôjde k zástave srdca až k smrti.

Ak sa človeku aj pri takomto spôsobe života podarí dospieť, jeho mentálne funkcie sú tiež narušené. Aplikácia cez nos až priamo k mozgu určite napomáha k poškodeniu práve týchto mentálnych funkcii a k nezvratnému narušeniu mozgu. V žiadnom prípade neexistuje nič, čo by malo hovoriť v prospech fetovaniu takýchto prchavých látok. Po ich užití dochádza k postupnému otupovaniu mysle. Žiadne problémy sa takýmto spôsobom nevyriešia, práve naopak. Inhalovaním látok ako je toluén sa človek pripravuje na krátky, zdevastovaný, smradľavý a neúspešný život, častokrát bez možnej nápravy.